Monday, 25 July 2011

SANTUBONG DAN PERKHIDMATAN


I.A.F TECHNOLOGY Sebuah Syarikat yang memberi Perkhidmatan Senggaraan, Ubahsuai dan Pembekalan bahan- bahan bagi kerja-kerja senggaraan elektrik serta bangunan termasuk Pembekalan Alat Tulis dan Kelengkapan Pejabat.